Verhuur Tarieven en Huur Voorwaarden

 

Tarieven:

 

Klik hier voor de verhuurtarieven van onze bagagewagens en motortrailers

Klik hier voor de tarieven alle andere verhuur aanhangwagens

 

Huurvoorwaarden:

 1. De huurder dient zich via een geldig Nederlands rijbewijs te kunnen legitimeren en een door de verhuurder te bepalen borgsom te storten.
 2. De huurder dient in het bezit te zijn van een vereist rijbewijs om met een aanhangwagen te mogen rijden.
 3. De huur gaat in op het moment van het verlaten van ons bedrijf en eindigt bij teugkomst hierin.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de aan hem toevertrouwde aanhanger.
 5. Huurder staat volledig borg voor eventuele zoekraken van het gehuurde en/of bijgeleverd materiaal, te verrekenen tegen nieuwwaarde.
 6. Gebreken ontstaan door ondeskundig gebruik van het gehuurde en/of bijgeleverde materiaal zij geheel voor rekening van de huurder.
 7. Het gehuurde dient in schoongemaakt staat te worden ingeleverd; indien niet, dan wordt € 50,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 8. Huurder kan verhuurder nimmer aansprakelijk stellen voor schade (waaronder ook bedrijfsschade) of persoonlijke ongevallen, verbandhoudende met de gehuurde aanhanger en./ of materialen.
 9. De verhuurder is te allen tijde gemachtigd de huurovereenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst te verbreken c.q. te beëindigen.
 10. Verhuurder blijft te alle tijde eigenaar van de aanhanger.
 11. Verloren of gestolen aanhangers worden tegen nieuwwaarde verrekend.

De Verhuurder kent geen enkele vorm van aansprakelijkheid indien;

 • de huurder de maximum treklast van het trekkend voertuig overschrijdt.
 • de huurder niet beschikt over een trekkend voertuig met deugdelijke verlichting.
 • de huurder het maximale laadvermogen overschrijdt, de eventuele vervolgschade
 • de huurder een niet geldige kentekenplaat voert op de aanhangwagen.
 • de aanhangwagen niet goed is aangekoppeld door de huurder, ook niet de eventueel daaruit voortvloeiende schades aan derden. De vervolgschade aan de aanhangwagen die daardoor ontstaat wordt verhaald op de huurder.

Alle huurtarieven zijn inclusief BTW, volgens de BOVAG leverings- en betalingsvoorwaarden. Betaling vooraf contant of per pin.

Huurtarieven:

 • Dagdeel is van 08:00 - 12:00 uur en van 13:00 - 17:30 uur.
 • Dagtarief is van 08:00 - 17:30 uur.
 • Voor avondtarieven gelden de dagdeel tarieven.
 • Een weekend is van vrijdag 16:00 uur t/m maandag 8:00 uur.
 • Wilt u langer huren dan een week dan kan dit in overleg tegen een gereduceerd tarief op aanvraag.
 • U dient zelf zorg te dragen voor een eigen kentekenplaat (lang wit) voor aanhangers met een bruto laadvermogen tot 750 kg.
 • Lading dient vast te worden gemaakt met (sjor)banden of afgedekt dmv een ladingnet.
 • Sjorbanden zijn te huur voor € 5,-.
 • De aanhangwagen is normaal WA achter de auto meeverzekerd. U kunt tegen genoemd bedrag een eigen risico bij schade afkopen.
 • Verzekering buitenland, eigen risico af te kopen bedrag € 50,-.
 • Indien aanhangwagen of trailer niet is schoongemaakt na de huur wordt er € 50,00 in rekening gebracht.
 • Bij diefstal zal de waarde van de aanhangwagen / trailer op de huurder worden verhaald.
 • De maximumsnelheid in Nederland buiten de bebouwde met een aanhanger is 80 km. p/uur.
 • Types met een (*) zijn onder voorbehoud.